Regulamin Sklepu

Informacje ogólne

 1. W tym dokumencie określamy zasady korzystania z tego sklepu internetowego – sklep.malkontent.com.pl, który dalej określamy “sklep”
 2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Gratia Artis z siedzibą przy ul. Kinowa 18/89, 04-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000884549, NIP 1133027783, REGON 388228567 Dalej określamy się jako “administrator”
 3. Kontakt do nas to adres mailowy sklep@malkontent.com.pl, jeśli wolisz tradycyjną korespondencję to możesz wysłać przesyłkę listową na adres fundacji z punktu 2
 4. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy twoje dane osobowe znajdziesz w oddzielnym regulaminie – w polityce prywatności. Link znajdziesz w stopce, na dole strony.
 5. Przed skorzystaniem do korzystania ze sklepu, każda osoba powinna przeczytać ten regulamin, a korzystając ze strony zgadza się z jego zapisami.
 6. Każda użytkowniczka i każdy użytkownik musi mieć swój adres email. Korzystamy z niego w celu poprawnego przeprowadzenia transakcji i dostarczenia produktów.
 7. Za pośrednictwem naszego sklepu przeprowadzamy sprzedaż na odległość za pomocą internetu.  Wszystkie nasze produkty są nowe.
 8. Wszystkie ceny w sklepie są podane w polskich złotówkach.
 

Wymogi techniczne

 1. W celu poprawnego korzystania ze sklepu musisz spełnić kilka warunków technicznych. Spokojnie, nie są zbyt wymagające. Potrzebujesz:
  1. Co oczywiste, komputera lub urządzenia multimedialnego obsługującego łącze internetowe.
  2. W naszym sklepie, zwłaszcza moduł sprzedażowy działają w oparciu o skrypty Java. Ich obsługa przez przeglądarkę internetową jest niezbędna.
  3. Ponownie, podkreślimy: musisz mieć działający adres poczty elektronicznej
 2. Mamy nadzieje, że nikogo nie rozczarujemy, jednak: nie jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie Tobie sprzętu elektronicznego ani odpowiedniego oprogramowania. Polecamy przeglądarkę Google Chrome, jednak korzystanie z niej jest przedmiotem licencji z innym podmiotem.
 3. Sklep jest zaprojektowany, żeby działać najlepiej przy rozdzielczości 1920×1080 (Ale działa równie sprawnie na urządzeniach mobilnych, bez obaw)
 

Dokonywanie zakupów

 1. Zanim dokonasz zakupu, naszym zadaniem jest:
  1. Rzetelnie przedstawienie Ci opisu i cech produktu, który zamierzasz kupić;
  2. Podanie dokładnej ceny, wraz z odpowiednimi podatkami;
  3. Przedstawienie ceny dostawy;
  4. Poinformowanie cię o dacie i sposobie dostawy.
 2. Dokonanie pojedynczego produktu zakupu w sklepie nie wymaga zakładania konta klienta i rejestracji, jednak zachęcamy do tego. Wyjątek stanowi prenumerata cyfrowa, omówiona dalej w regulaminie. 
 3. Zamówienie składa się poprzez poprawne wypełnienie formularza zakupowego, który w procesie zakupowym pojawia się po przejściu przez koszyk, w którym zbierasz interesujące Cię produkty. W tym formularzu niezbędne jest podanie:
  1. Imienia i nazwiska
  2. Adresu email
  3. Numeru telefonu
  4. Danych adresowych
 4. Jeśli klient potrzebuje do rozliczenia faktury, powinien wysłać taką informację na adres sklep@malkontent.com.pl, gdzie poda również dane potrzebne do wystawienia faktury.
  1. Ważna informacja dotycząca wystawianych przez nas faktur: Korzystamy ze zwolnienia z VAT, wobec czego nie wystawiamy faktur VAT.
 5. Złożenie zamówienia przez klienta w formularzu zakupowym oznacza akceptację zapisów tego regulaminu, oraz oznacza chęć nawiązania umowy kupna – sprzedaży przez Klienta / klientkę
 6. Potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest na adres poczty elektronicznej klienta / klientki.
 7. Sklep może wstrzymać proces przyjęcia zamówienia w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności lub prawdziwości podanych danych. W taki przypadku sklep kontaktuje się w celu wyjaśnienia wątpliwości z klientem.
 8. Zarówno my, jak i klient zobowiązani jesteśmy żenada obowiązującą w momencie składania zamówienia.
 9. Korzystamy z następujących sposobów płatności:
  1. Bramka szybkich płatności elektronicznych PayNow
  2. Tradycyjne przelewy bankowe
  3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas- terCard Electronic, Maestro
    
   MasterCard Visa
    
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
 11. Termin wykonania płatności za złożone zamówienie wynosi 3 dni robocze od jego złożenia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 12. Umowę uznaje się za zawartą w momencie dokonania wpłaty przez klienta.
 13. Zamówione produkty fizyczne są wysyłane:
  1. W ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności.
  2. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania płatności przelewem tradycyjnym
 14. Produkty online:
  1. Bezpośrednio po zaakceptowaniu płatności internetowej przez system
  2. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania płatności przelewem tradycyjnym. 
 15. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję doko- naną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na ra- chunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
Prenumeraty
 
 1. W sklepie oferowane są dwa rodzaje prenumerat:
  1. Fizyczna
  2. Online
 2. Prenumerata fizyczna obejmuje zarówno wysyłkę aktualnych numerów magazynu drukowanego przez rok oraz dostępu do archiwum magazynu online.
  1. Wykupiona prenumerata ważna jest przez pełen rok kalendarzowy od momentu jej wykupienia.
  2. Wysyłka magazynu realizowana jest na podstawie listy osób prenumerujących z 25 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.
  3. Roczna prenumerata przewiduje wysyłkę 12 numerów drukowanych magazynu.
  4. Dostęp do archiwum magazynu online wymaga założenia konta w systemie sklepu. 
 3. Prenumerata online
  1. Wykupiona prenumerata ważna jest przez pełen rok kalendarzowy od momentu jej wykupienia.
  2. Prenumerata online przewiduje dostęp do archiwum magazynu.
  3. Archiwalne i aktualny numer udostępniane są w specjalnej podstronie tego serwisu w formacie PDF. Aby je pobrać należy korzystać z odpowiednich do tego programów. 
  4. Dostęp do archiwum magazynu online wymaga założenia konta w systemie sklepu. 
 4. Prenumeraty traktowane są jako usługi cyfrowe, nie mają do nich zastosowania przepisy o możliwości odstąpienia od umowy. Jeśli jednak zależy Ci na zachowaniu tego prawa, napisz proszę do nas. W takim przypadku dostęp do serwisu zostanie Ci udzielony 14 dni po otrzymaniu płatności. 
 5. W przypadku zatrzymania wydawania magazynu z przyczyn bezpośrednio wynikających z winy lub decyzji wydawcy klientom należny jest zwrot kwoty proporcjonalny do ilości dni pozostałych do końca trwania prenumeraty od dnia zawieszenia wydawnictwa. Zwrot wyliczany jest według wzoru: ilość pozostałych dni do końca prenumeraty / 365 * koszt zakupu. Na przykład: w przypadku pozostałych 150 dni do końca ważności prenumeraty i zakupu o wartości 120zł wynikałby zwrot w wysokości 49,32zł. (150/365*120)
 

Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@malkontent.com.pl lub listem poleconym na adres ul. ul. Kinowa 18/89, 04-017 Warszawa
 4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 13. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie  stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
 14. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego
  1.  
   1.  

ZWROT MATERIAŁÓW CYFROWYCH

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, w przypadku produktów wirtualnych, jak ebooki lub e-prasa, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Ustawa o prawach konsumenta

(…)

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (…)

Warunkiem skorzystania z automatycznego systemu sprzedaży, którym jest ten sklep jest rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy. Klientów zainteresowanych pełnym, 14 dniowym okresem odstąpienia od umowy zawartej na odległość zapraszamy do kontaktu na adres sklep@malkontent.com.pl. W takim przypadku treści wysyłane są na adres poczty elektronicznej wysyłane są po upływie 14 dni.